Prosta droga do sukcesu twojej firmy

Ciekawy i rozbudowany zbiór firm

Ocena zagrożenia wybuchem

Atex

Atex Nasza firma dba o to, by firmy zatrudniających nas zleceniodawców działy w zgodzie z przepisami o ochronie przed pożarami. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w krajach członkowskich UE wyznacza dyrektywa ATEX. Oferujemy ocenę zagrożenia wybuchem, a także dostarczamy dokument zabezpieczenia (obowiązek jego opracowania spoczywa na każdym pracodawcy, w którego firmie wykorzystuje się łatwopalne materiały). Oferujemy też usługi dodatkowe, takie jak wyznaczanie stref niebezpiecznych, szkolenia dotyczące ochrony oraz opracowanie pisemnych instrukcji.

PPOŻ Spółka z o.o.

Kraszewskiego 5,
63-210 Żerków,
wielkopolskie
Tel. : +48 50 222 32 12
http://www.ppozpoznan.pl
www.jakublewek.pl - 2012©.